Xe điều khiển từ xa A49

Hướng dẫn sử dụng:
Lắp pin khi sử dụng.