Xe điều khiển từ xa A4

Bộ sản phẩm gồm:

– 1 xe điều khiển
– 1 bộ điều khiển
– 1 dây sạc
– 1 pin sạc